Saturday, August 6, 2011

Dhoni... Dhoni... Yes Papa Papa

Attacking cricket?
No Papa
  /no

Striving for wins?
No Papa /no

Hiding behind The Wall
Yea, yea, yea
/wahaha
A post is due for Dhoni on the topic of "Dhoni and the Sanction of the Victim". Just before going for it, this rhyme :D 
Meanwhile, claps to Dravid  
=D>
=D>
=D>
=D>
=D>
=D>
 

0 comments:

Whatz the deal?

I gets the wrong idea only when it suits me - Man with NoName

Archiva

సత్యమేవ జయతే!

సత్యమేవ జయతే నానృతం
సత్యేన పాన్థా వితతో దేవయానః
యేన క్రమాన్త్యా ఋషయోహ్యాప్త కామః
యాతాః తత్ సత్యస్య పరమం నిధానం

సత్యమే జయిస్తుంది. అసత్యం కాదు. సత్యం ద్వారానే దైవ మార్గం ఏదో మనకు తెలుస్తుంది. ఆ దారినే నడిచి ఋషులు తమ అభీష్టాలని నెరవేర్చుకున్నారు. చివరకి ముక్తిని పొందగలిగారు.

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP